Bổ nhiệm Quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng

TS.Vũ Quốc Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng.

Ngày 30/12/2019, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) ban hành Quyết định số 1686/QĐ-ĐHQG bổ nhiệm TS. Vũ Quốc Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng giữ chức vụ Quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng ĐHQG-HCM.

TS Vũ Quốc Hoàng sinh ngày 09/04/1980, quê quán: Phú Thọ. Là Tiến sỹ chuyên ngành xây dựng, giảng viên trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM, từng đảm nhận các chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn Vật liệu Xây dựng Khoa Kỹ thuật xây dựng, Phó Trưởng phòng Quản trị thiết bị kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM. Ngày 03/12/2019, TS Vũ Quốc Hoàng được ĐHQG-HCM điều động về Ban Quản lý Dự án Xây dựng ĐHQG-HCM và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban.

Ảnh: PGS.TS Huỳnh Thành Đạt – Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự

Trước đó, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng ĐHQG-HCM là PGS.TS Nguyễn Minh Tâm. PGS.TS Nguyễn Minh Tâm được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc ĐHQG-HCM theo quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 15/11/2019.

Ảnh: Các Đại biểu chụp hình lưu niệm