Thực hiện công tác tư vấn Quản lý Dự án

Hoạt động theo mô hình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, Ban Quản lý Dự án Xây dựng ĐHQG-HCM hiện đang đảm nhận công tác ủy thác quản lý dự án 05 công trình của các chủ đầu tư là các đơn vị thành viên, trực thuộc của ĐHQG-HCM trong khu đô thị ĐHQG-HCM.

Các công trình đều được đánh giá là có chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ, thực hiện đúng quy định. Một số hình ảnh cụ thể tại các công trình:

1. Công trình khối Văn phòng Khoa KTL.B2 của trường Đại học Kinh tế – Luật

Ảnh: Lễ cất nóc khối Văn phòng Khoa KTL.B2 diễn ra ngày 27/12/2019

(Xem thêm)

2. Công trình khối Hành chính – Nghiên cứu QT.A1 của trường Đại học Quốc tế

Ảnh: Lễ khởi công khối hành chính – nghiên cứu QT.A1 trường ĐHQT diễn ra ngày 24/11/2019

(Xem thêm)

3. Công trình cải tạo sửa chữa tầng 2 tòa nhà F1-F2 thành Văn phòng làm việc tập trung của Trung tâm Quản lý ký túc xá

4. Công trình Khối Giảng đường II (GDQP.A3) Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

TTGDQP
Ảnh: Lễ khởi công Khối Giảng đường II – TTGDQP&AN diễn ra ngày 25/12/2019

5. Công trình Hồ bơi tại Nhà khách ĐHQG Tp.HCM của Trung tâm Dịch vụ và Xúc tiến Đầu tư

Ảnh: Lễ khởi công Công trình Hồ bơi tại Nhà khách ĐHQG-HCM diễn ra ngày 13/01/2020

(Xem thêm)